PROTOTYPES PLUS, INC.     3537 M-40       Hamilton, MI 49419 

  Voice: (269) 751-7141      Fax: (269) 751-7432
                               Email: protoplus@wmol.com

  25 Ton Dake A-Frame

             25 Ton Dake Hydraulic A-Frame Dura Press